نرخ کسب درآمد

Package Description / Country Earnings per 1000 Views
Desktop Mobile / Tablet
ایران (جمهوری اسلامی) تومان4,000.00 تومان5,000.00
سرتاسرجهان (همه کشورها) تومان3,000.00 تومان4,000.00
Package Description / Country Earnings per 1000 Views
Desktop Mobile / Tablet
ایران (جمهوری اسلامی) تومان4,000.00 تومان5,000.00
سرتاسرجهان (همه کشورها) تومان3,000.00 تومان4,000.00